Get Adobe Flash player

Danh sách trúng thưởng

 • *Oblivion.... đã nhận được 01 *Giảm thiệt hại 7 ngày
 • *Oblivion.... đã nhận được 01 *Mũ thợ hàn 3 ngày
 • *¬£ê»¤«Hµâñ¬ đã nhận được 01 *M4A1 silencer 3 ngày
 • *¬£ê»¤«Hµâñ¬ đã nhận được 01 *[Spray] Người tuyết 7 ngày
 • *-kim_joong-- đã nhận được 01 *Giảm thiệt hại 7 ngày
 • *_[F4]-Yui_ đã nhận được 01 *Mũ thợ hàn 3 ngày
 • *ÐG¬ÇáØ«²°¹³ đã nhận được 01 *VSK 94 digital camo 3 ngày
 • *@Ʋ°¹³µ¶Çøp½ đã nhận được 01 *Bảng tên Crystal 3 ngày
 • **-Lavi-*_1st đã nhận được 01 *Giảm thiệt hại 7 ngày
 • *¬ßäߥºÇö¶»øñ đã nhận được 01 *EXP plus 1 ngày
 • *¬ßäߥºÇö¶»øñ đã nhận được 01 *01 QCMM M14 EBR
 • *cM-A.Pesr* đã nhận được 01 *VSK 94 digital camo 3 ngày
 • *¬Gïó đã nhận được 01 *Cánh thiên thần 3 ngày
 • *[B]-Le0*Dz.. đã nhận được 01 *Mũ thợ hàn 3 ngày
 • *[B]-Le0*Dz.. đã nhận được 01 *Cánh thiên thần 3 ngày
 • *[B]-Le0*Dz.. đã nhận được 01 *01 QCMM Legend combo 2
 • *ßµÖÑ»¥í« đã nhận được 01 *M4A1 silencer 3 ngày
 • *ßµÖÑ»¥í« đã nhận được 01 *01 QCMM Legend combo 2
 • *Bueno85 đã nhận được 01 *Minimi Gold 1 ngày
 • *Bueno85 đã nhận được 01 *Bảng tên Crystal 3 ngày
0
Thông báo kết thúc sự kiện Truy tìm Báu vật và Truy tìm F.A - 24h ngày 17/07/2013 đóng chức năng mua lượt chơi, tặng, đổi lượt chơi trên 2 web (để người chơi nhận quà và chơi nốt số lượt quay còn lại)- 22/07/2013 đóng 2 web sự kiện